Wetgeving B.H.V - otbb

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wetgeving B.H.V

B.H.V.

In het  KADERRICHTLIJN (89/391/EEG) van de EU wordt aangegeven dat de werkgever de nodige maatregelen moet treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en bezoekers. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) is dit nader uitgewerkt.
Het Besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet geeft een nader uitwerking van de van toepassing zijnde artikelen van de Arbo-wet. De maatregelen die in een bedrijf of instelling genomen moeten worden, zijn afhankelijk van de risico's in het bedrijf of de instelling.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu