Algemene informatie - otbb

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene informatie

B.H.V.

OPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER
Een bedrijf kan voor bestrijding van calamiteiten altijd een beroep doen op overheidsdiensten. Deze diensten zijn echter niet meteen aanwezig bij een calamiteit in een bedrijf. Men dient altijd rekening te houden met een bepaalde aanrijtijd (maximaal 15 minuten). Juist voor deze kostbare minuten is het vereist een eigen bedrijfshulporganisatie te hebben, dit wordt ook wel de BHV (bedrijfshulpverlening genoemd). Dit is een groep opgeleide hulpverleners, die bij een bedrijfsongeval direct kan worden ingezet.
De bedrijfshulpverlener, ook wel BHV-er genoemd, kan onder leiding van het Hoofd BHV of de ploegleider onder meer ingezet worden voor:
· Het verlenen van eerste hulp
· Het bestrijden van een beginnende brand
· Het voorkomen en beperken van ongevallen bij calamiteiten
· Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van personen uit een bedrijf
· Het onderhouden van verbindingen met diensten of instellingen buiten het bedrijf.
In de KADERRICHTLIJN (89/391/EEG) van de EU wordt aangegeven dat de werkgever de nodige maatregelen moet treffen op het gebied van eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en bezoekers.
In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) is dit nader uitgewerkt.
In het Besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet is een nader uitwerking gegeven van de van toepassing zijnde artikelen van de Arbo-wet. De maatregelen, die in een bedrijf of instelling genomen moeten worden, zijn afhankelijk van de risico’s in het bedrijf of de instelling.
Voor de uitvoering van de taken zoals beschreven in de Arbo-wet dienen personen aangewezen te worden. Deze personen dienen een opleiding tot BHV-er te volgen.
De opleiding bestaat uit 2 hele dagen 1e dag levensredendhandelen 2e dag brand en ontruiming c.f. richtlijnen NIBHV

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu